WIFI thermometer

Last Updated on 13 maart 2021 by Syds

Dit project heeft tot doel een thermometer te maken die via WIFI de temperatuur in mijn Woonkamer doorgeeft aan Domoticz. Als bijvangst wordt tevens de luchtvochtigheid doorgegeven.

Aanleiding tot dit project was het afscheid van mijn oude domotica systeem HomeControlBox van Eaton Holec. Hiermee had ik deze functionaliteit ook gerealiseerd m.b.v. een kamerthermostaat welke met een maakcontact en een dunne draad aan de digitale ingangen van de HomeControlBox in de meterkast gekoppeld zat. De HomeControlBox verzond vervolgens via het lichtnet op basis van het A10/X10 protocol een signaal naar een SAIX10 actor welke vervolgens de ventilator aanzetten. Zo kwam dit project op mijn pad. Deze beschrijving beperkt zich tot de WIFI thermometer. De op basis van de temperatuur in de woning ondernomen acties, zoals de Ventilator aanzetten of de bovenramen openen, zijn hier niet in beschreven.

Als basis gebruik ik hiervoor een Wemos D1 mini met ESPeasy als besturingssysteem. Ik heb gekozen voor de Wemos shield versie van de DHT22 en deze met pin headers op het Wemos bordje gesoldeerd. De voeding komt via een standaard USB kabel vanaf mijn Raspberry PI die toevallen toch in de buurt stond. Het geheel is ingebouwd in een montagedoosje met aan de onder- en bovenkant ventilatiesleuven.

Benodigdheden:

 • Wemos D1 mini (Aliexpress)
 • DHT22 wemos shield (Aliexpress)
 • Montagedoos met ventilatiesleuven (Aliexpress)
 • USB kabel (uit de doos met oude kabels)
 • Soldeerbout
 • Soldeertin voor electronica
 • Stanley mes of dremel om een doorvoer in de montagedoos te maken voor de USB kabel
 • 14mm M2 Schroefje + boutje om de Wemos vast te zetten in de montagedoos
 • Boormachine met 2mm boortje

Reeds geïnstalleerd en up-and-running:

 • Domoticz
 • MQTT
 • MQTT plugin voor Domoticz

Pinout:

Wemos D1 DHT22
3v3 3v3
GND GND
GPIO 2 (D4) D4

Montage:

 

Ik heb male PIN headers op de Wemos D1 Mini gesoldeerd en vervolgens female PIN headers op de DHT22 Wemos shield. Als dan één van beide defect raakt, dan is deze evenvoudig weg te vervangen.

In de witte afschermkap van de DHT22 zit aan de bovenkant een gaatje. Ik heb met een 2mm boortje een gaatje in de bovenkant van de montagedoos geboord, en met een 14mm M2 schroefje en boutje de Wemos inclusief DHT22 vast geschroefd aan de binnenkant van de montagedoos.

Stappenplan:

Stap 1. Wemos D1 flashen en configureren met ESP Easy conform https://www.twoenter.nl/blog/domotica/hoe-flash-espeasy-op-wemos-d1-mini/

Stap 2. Virtuele sensor aangemaakt in Domoticz

Label Waarde Doel
IDX 33 Automatisch door Domotics toegekend
Naam Woonkamer temperatuur Zinvolle naam
Omschrijving   Default
Aanpassing -2.4 Door de inbouw van de Wemos in de montagedoos werd de warmte die de Wemos opwekt opgeteld bij de gemeten temperatuur. Deze gekalibreerd met een kwik thermometer wat leidde tot een aanpassing met min 2.4 graden.

Stap 3. ESP easy als volgt geconfigureerd

Label Waarde Doel
Name Zinvolle naam  
Admin Password    
SSID SSID van je WIFI netwerk  
WPA Key Wachtwoord van je WIFI netwerk  
WPA AP Mode Key configesp default
Unit nr. 1 Uniek unit nummer voor ESP devices
Protocol Domoticz MQTT MQTT communicatie met Domoticz via MQTT server en MQTT plugin voor Domoticz
Controller IP IP-address van je MQTT server  
Controller Port Poort nummer van je MQTT server Default 1883
Controller User    
Controller Password    
Sensor delay 60 Default
Sleep mode niet aangevinkt Default

DHT22 als Device #1 toegevoegd aan devices:

Label Waarde Doel
Device Temperature & Humidity DHT  
Name Woonkamer temperatuur Zinvolle naam
Delay 300 Zorgt ervoor dat om de 300 seconden de temperatuur bijgewerkt wordt in Domoticz
IDX/Var: 33 IDX van de virtuele sensor die in Stap 2 aangemaakt hebt binnen Domoticz
1st GPIO GPIO-2 Conform pinout
DHT type DHT22 Conform type DHT22 Wemos shield
Send data aangevinkt Gemeten temperatuur wordt naar Domoticz verzonden
Formula temperature   Default
Formula humidity   Default
Value Name 1 Temperature Default
Value Name 2 Humidity Default
 • Montagedoosje gesloten en aan de muur bevestigd
 • WIFI thermometer via USB kabeltje gevoegd vanuit m’n Raspberry PI
 • Om de 5 minuten komt de actuele temperatuur en luchtvochtigheid binnen in Domoticz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *