Tuinbesproeiing aansturen met Domoticz

Last Updated on 12 augustus 2022 by Syds

Dit project heeft tot doel om de Gardena turbine- en zwenksproeiers die ik voor en achter in de tuin heb aan te sturen met Domoticz.

In de achtertuin heb ik een Gardena Verzonken Turbinesproeier T380 en een sector sproeier. Beide sproeiers zijn aangesloten op een 24v Gardena beregeningsventiel die ingebouwd zit in een Gardena Ventielbox 1. Vanaf het beregeningsventiel loopt een neopreen zwakstroomkabel ondergronds naar de meterkast.

In de voortuin heb ik 2 Gardena Verzonken Turbinesproeier T380  die op een 2e beregeningsventiel in een 2e Ventielbox zijn aangesloten. Ook deze is middels een neopreen kabel verbonden met de meterkast.

In de groepenkast heb ik een 24v AC transformator geplaatst, want de solenoïde beregeningsventielen worden met 24v wisselstroom aangestuurd. De aansturing van de twee beregeningsventielen loopt via 5v relais die aangesloten zijn op een Wemos D1 mini. Hiervoor gebruik ik dezelfde Wemos die ik ook voor het aansturen van de Beldrukker en Belgong gebruik. De relais onderbreekt of verbindt de nul (Gnd) van de transformator naar het beregeningsventiel.

Benodigdheden:

 

 • 2 GARDENA Beregeningsventiel 24 V
 • 24v AC transformator (din-rail)
 • (Neopreen) tweeling snoer
 • Dupont kabeltjes
 • 2×8 pins female headers, 3×8 pins male headers.
 • Printplaatje
 • Wemos D1 mini
 • twee-weg 5v Relais
 • Soldeer bout + tin
 • 2 Kroonsteentjes
 • 4 M2 schroefjes en boutjes
 • Boormachine + 2,5mm boortje

Reeds geïnstalleerd en up-and-running:

 

 • Domoticz

Onderdelen:

Artikel

Aantal

Prijs

Besteld bij

Wemos D1 mini

1

1,70

www.aliexpress.com

2-Weg Relais Module 5V

1

1,21

www.aliexpress.com

Pinout:

 

Wemos D1 mini

Relay

GPIO

Sproeiers achter

Sproeiers voor

3,3V

VCC

     

5V

JD-VCC

     

Gnd

Gnd

     

Gnd

JD-Gnd

     

D2

In1

4

   

D5

In2

14

   
 

NO1

 

GND-OUT

 
 

COM1

 

GND-IN

 
 

NO2

   

GND-OUT

 

COM2

   

GND-IN

Stap 1. Wemos D1 mini en Relais met elkaar verbinden

Soldeer de 8 pins male headers op Wemos D1, soldeer de 8 pins female headers op een stukje printplaat, schuif de Wemos D1 op de printplaat. Soldeer tevens de 8-pins male header op de printplaat en verbindt de pins met de Wemos D1 conform bovenstaande pinout. Boor 2,5mm gaatjes in de printplaat overeenstemmend met de gaatjes in de hoeken van de relais. Bevestig de twee-weg relais m.b.v. M2 schroefjes en boutjes op de printplaat. Verbindt de 4-pins header met relais conform pinout schema met dupont kabels. Verwijder de jumper tussen JD-VCC en VCC. De relais behoeven verder niet binnen ESPEasy geconfigureerd te worden en zijn direct via URL’s aan te sturen.

Noot: Ik heb voor deze constructie gekozen omdat ik op de Wemos D1 mini t.b.v. de belgong al een 1-wegs relayshield op de Wemos had geplaatst waardoor de headers al in gebruik waren, indien dit niet het geval is kun je de dupont kabeltjes ook rechtstreeks op de headers van de Wemos steken en de constructie met de 4-pins header overslaan.

Stap 2. Basis Domoticz configuratie, 6 virtuele switches aangemaakt. 

Twee virtuele devices, uitsluitend voor het triggeren van automatische besproeiing middels een timer

 

Twee virtuele devices voor de aansturing van de Wemos D1 GPIO/Relais, tevens kan het sproeien hiermee handmatig gestart worden

Sproeiers voor handmatig

Actie

 

Aan

http://bel.sydspost.nl/control?cmd=GPIO,4,0

Uit

http://bel.sydspost.nl/control?cmd=GPIO,4,1

Sproeiers achter handmatig

Actie

 

Aan

http://bel.sydspost.nl/control?cmd=GPIO,14,0

Uit

http://bel.sydspost.nl/control?cmd=GPIO,14,1

En tot slot twee virtuele devices waarmee ingesteld kan worden of de besproeiing automatisch op basis van de timer plaatsvindt, of handmatig bediend wordt

Stap 3. Blocky script “Sproeiers voor” ontwikkeld

Export file:

<xml xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”><block type=”domoticzcontrols_ifelseif” id=”RdWyp46_)7j*5UN=+ehE” x=”35″ y=”38″><mutation elseif=”1″></mutation><value name=”IF0″><block type=”logic_operation” id=”b4kTd$YBN?bcECikXcM|”><field name=”OP”>AND</field><value name=”A”><block type=”logic_compare” id=”NRCR$}k%j_*$_m%r=.2h”><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”FDTDQ8vF-w-coPwEIIR7″><field name=”Switch”>21</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”,tc,73OmMug[Y`fN.V:X”><field name=”State”>On</field></block></value></block></value><value name=”B”><block type=”logic_compare” id=”j*Tx,}z~mQ^?r-WJGZ8g”><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”9sx+%B^2PYTmc:i}9e8I”><field name=”Switch”>280</field></block></value><value name=”B”><block type=”text” id=”Q`bJOT.t~qeMx,ytbMM!”><field name=”TEXT”>Auto</field></block></value></block></value></block></value><statement name=”DO0″><block type=”logic_set” id=”}LIiuwsr/BX(q/!*DKrr”><value name=”A”><block type=”switchvariablesAF” id=”%rNc]nPNRmfuI%78{rz/”><field name=”Switch”>278</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”:cEo*/$,-du[_Q70}68T”><field name=”State”>On</field></block></value></block></statement><value name=”IF1″><block type=”logic_compare” id=”|E+5T;5{7D:IJ82vV,]$”><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”11eb,%AJ0_4SGoQu[45i”><field name=”Switch”>21</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”dzM)JY7$$9|_k[kaz@CM”><field name=”State”>Off</field></block></value></block></value><statement name=”DO1″><block type=”logic_set” id=”fBH[|^N/s$0+yS~uFzXr”><value name=”A”><block type=”switchvariablesAF” id=”F{C1ftod5`*a/lsb2`!x”><field name=”Switch”>278</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”/bm8h7%B0XNJ7rKx=r,~”><field name=”State”>Off</field></block></value></block></statement></block></xml>

Stap 4. Blocky script “Sproeier achter” ontwikkeld

Export file:

<xml xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”><block type=”domoticzcontrols_ifelseif” id=”VZmF#mf^a`lwHi1WER9+” x=”19″ y=”15″><mutation elseif=”1″></mutation><value name=”IF0″><block type=”logic_operation” id=”T6@F:Sad6kN|8e1{vO#*”><field name=”OP”>AND</field><value name=”A”><block type=”logic_compare” id=”B4z}n2TLC?]VX3}sY`?=”><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”soO3@aHB/1I:^d:dIq4R”><field name=”Switch”>31</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”@8c-6t%g$-Tng.AX,*JT”><field name=”State”>On</field></block></value></block></value><value name=”B”><block type=”logic_compare” id=”u#O|?LSM6h}cUaoWuu#2″><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”2uLpDfL!59DZ]j9.C.h0″><field name=”Switch”>281</field></block></value><value name=”B”><block type=”text” id=”Q^o8T9DAU)v/;%P+l?|;”><field name=”TEXT”>Auto</field></block></value></block></value></block></value><statement name=”DO0″><block type=”logic_set” id=”na=_WM^m$2ouqhWTrz}t”><value name=”A”><block type=”switchvariablesAF” id=”Z?noa{KM)04]91OOJB+W”><field name=”Switch”>279</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”2jd0X0GWHwnJ|i(pQm,J”><field name=”State”>On</field></block></value></block></statement><value name=”IF1″><block type=”logic_compare” id=”N?qMqgjkLiA54=iQ1xd9″><field name=”OP”>EQ</field><value name=”A”><block type=”switchvariablesSZ” id=”|4i%wQt?pwg}`G%Do8v3″><field name=”Switch”>31</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”dF{.(2GZ#Z+a/nY[Gpfg”><field name=”State”>Off</field></block></value></block></value><statement name=”DO1″><block type=”logic_set” id=”z~~GZum(qkvp*:12}:q0″><value name=”A”><block type=”switchvariablesAF” id=”0z]_jbF}v^)rTNRDKZ^M”><field name=”Switch”>279</field></block></value><value name=”B”><block type=”logic_states” id=”-a;o.hRg;dVsJ,b4u)7N”><field name=”State”>Off</field></block></value></block></statement></block></xml>

Toelichting op scripts:

Als de timer het virtuele device “Sproeiers voor” (of “Sproeiers achter”) activeert, dan wordt gechecked of de virtuele schakelaar “Sproeiers voor Manual/Auto” (respectievelijk ‘Sproeiers achter Manual/Auto” op de waarde “Auto staat”. Als dat het geval is, dan wordt middels virtueel device “Sproeiers voor handmatig” (respectievelijk “Sproeiers achter handmatig”) het relais gekoppeld aan de Wemos D1 mini aangezet en krijgt de ventiel van de beregeningsinstallatie voeding.

Als de timer is afgelopen dat wordt het virtuele device “Sproeiers voor” (of “”Sproeiers achter”) gedeactiveerd. Als dat het geval, dan wordt middels het virtuele device “Sproeiers voor handmatig” (respectievelijk “Sproeiers achter handmatig”) het relais gekoppeld aan de Wemos D1 mini uitgezet en de voeding van de ventiel van de beregeningsinstallatie onderbroken.

Stap 5. Beregeningsventiel aansluiten

Sluit een twee-aderig zwakstroom snoer aan op de 24v AC transformator. Sluit de (+) draad aan op de kabel naar het beregeningsventiel m.b.v. een kroonsteentje. Sluit de (-) draad aan op het COM1 schroef contact van het relais. Neem een klein stukje draad om het NO1 schroef contact van het relais aan te sluiten op het kroonsteentje. Sluit ook de (-) draad van het beregeningsventiel aan op het kroonsteentje.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *