Google assistant koppelen aan Domoticz

Last Updated on 16 maart 2021 by Syds

In deze tuturial gaan we Google assistant koppelen aan Domoticz. Hiermee kun je je slimme apparaten en verlichting met spraak- of tekst commando’s vanaf devices zoals je telefoon, Google Home of je smart-TV bedienen.

links:

Stap 1. Installatie van DZGA vanaf github in de directory /home/pi/Domoticz-Google-Assistant

  • Open een terminal venster op je laptop/desktop, bijv. Putty, en maak een verbinding met je Raspberry Pi of ander linux systeem
  • Voer het volgende commando uit
  • bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/DewGew/dzga-installer/master/install.sh)

sudo bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/DewGew/dzga-installer/master/install.sh)

Stap 2. Domeinnaam sydspost.nl geregistreerd bij Strato https://www.strato.nl/apps/CustomerService#/skl

Stap 3. Subdomein dgaz.sydspost.nl aangemaakt

Stap 5. Port-forwarding op router geconfigureerd

Applicatie configuratie dgaz aangemaakt:

Portforwarding dgaz aangemaakt

Stap 6. Letsencrypt SSL certificaat geïnstalleerd met certbot

pi@raspberrypi:/etc/apache2/sites-enabled $ sudo certbot certificates

Ouput:

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Found the following certs:
Certificate Name: sydspost.nl
Domains: sydspost.nl dgaz.sydspost.nl www.sydspost.nl
Expiry Date: 2020-12-08 20:28:17+00:00 (VALID: 62 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/sydspost.nl/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/sydspost.nl/privkey.pem
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stap 7. Reverse proxy geconfigureerd in Apache

pi@raspberrypi:/etc/apache2/sites-enabled $ more 000-default.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName dgaz.sydspost.nl

  <Proxy *>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Proxy>

  ProxyPreserveHost On
  ProxyRequests Off

  ProxyPass / http://192.168.2.29:3030/
  ProxyPassReverse / http://192.168.2.29:3030/
  RewriteEngine on
  RewriteCond %{SERVER_NAME} =dgaz.sydspost.nl
  RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:443>
  ServerName dgaz.sydspost.nl

<IfModule mod_headers.c>
  Header always set Strict-Transport-Security “max-age=15552000; includeSubDomains;    preload”
</IfModule>

  SSLProxyEngine on

<Proxy *>
  Order allow,deny
  Allow from all
</Proxy>

  ProxyPreserveHost On
  ProxyRequests Off

  ProxyPass / http://192.168.2.29:3030/
  ProxyPassReverse / http://192.168.2.29:3030/

  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/sydspost.nl/fullchain.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/sydspost.nl/privkey.pem
  Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
</IfModule>

Stap 8. DGAZ geconfigureerd

  • Backup van configuratie gemaakt (config.yaml.bak)

Stap 9. Project ‘Huis’ aangemaakt via de Actions Console

  • Innovocatie is “Huis”
  • Accountlinking ingesteld:
  • Fullfillment webhook geconfigureerd

Stap 10. HomeGraphApi ingeschakeld voor project

  • Sleutel (smart-home-key.json) gedownload en opgeslagen in DGAZ config folder

Stap 11. Domoticz devices toegevoegd aan Google Home app

Stap 12. Synchroniseer devices in dgaz, klik op Sync Devices

Stap 13. Open Google assistant op telefoon, en typ Ok Google, sync my devices

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *