Nagios check_mac_address plugin

Onlangs overgegaan op het Solcon glasvezel pakket. De meegeleverde Arris settop boxen registreren geen hostname in DNS, dus dat maakte het checken op beschikbaarheid van de settop box in Nagios onmogelijk. Een oplossing zou het toekennen van static ip-addressen aan de settop boxen op mijn DHCP-server  zijn, maar dat is een beetje tegen mijn principes. Googlen naar “nagios check mac address” leverde niets op, alleen een post van een netwerkbeheerder van een hotel die van zijn 150 settop boxen alleen maar de MAC Addressen kende en het advies kreeg om ze allemaal maar een statisch IP address toe te kennen. Dus toen zelf maar een plugin geschreven.

In het kort doet de plugin een lookup in de arp tables of het mac address voorkomt, en zo ja, geeft het ip-address terug. Vervolgens voer ik een reguliere check_ping uit op dit ip-address, en geef het resultaat terug aan Nagios.

Hieronder de plugin:

pi@raspberrypi:/usr/local/nagios/libexec $ cat check_mac_address.sh
#!/bin/bash

while getopts "M:" OPTION;
do
    case $OPTION in
        "M") # Assign MAC_ADDRESS
            MAC_ADDRESS="$OPTARG"
        ;;
    esac
done

if [ -z $MAC_ADDRESS ]; then
    # we need this parameter to continue
    EXIT_STRING="CRITICAL: MAC_ADDRESS variable has not been set!\n"
    EXIT_CODE=2
else
    IP_ADDRESS=$(arp -a | grep -i $MAC_ADDRESS | awk '{print $2}' | tr -d "()")
    if [ -z $IP_ADDRESS ]; then
        EXIT_STRING="WARNING: MAC Address not found\n"
        EXIT_CODE=1
    else
        EXIT_STRING=$(/usr/local/nagios/libexec/check_ping -H $IP_ADDRESS -w 3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 5)
        EXIT_STRING=$(echo $EXIT_STRING | tr '[:lower:]' '[:upper:]')
        if [ $(echo $EXIT_STRING | grep "PING OK" | wc -l) -eq 1 ]; then
            EXIT_CODE=0
        elif [ $(echo $EXIT_STRING | grep "WARNING" | wc -l) -eq 1 ]; then
            EXIT_CODE=1
        else
            EXIT_CODE=2
        fi
    fi
fi

echo "$EXIT_STRING\n"
echo "$EXIT_CODE\n"
exit $EXIT_CODE

Plugin is ook te download van Github: https://github.com/sydspost/check_mac_address

De plugin kent maar 1 optie, namelijk -M <mac address>.

Vervolgens twee commando’s toegevoegd aan /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg, namelijk check_mac_address, die bovenstaande plugin aanroept en een dummy check, check-dummy-alive.

define command {

  command_name  check_mac_address
  command_line  $USER1$/check_mac_address.sh -M $MAC_ADDRESS$
}

define command {

  command_name  check-dummy-alive
  command_line  $USER1$/check_dummy 0
}

De dummy check zorgt ervoor dat de default check command in je host template altijd een “OK” oplevert. Om dit te bewerkstellingen passen we de parameter check_command in de host-definitie aan. In mijn geval resorteren de settop boxen onder de host definitie “ontvanger”. De check_command parameter passen we aan naar de dummy check “check-dummy-alive”

# TV ontvanger definition template
# This is NOT a real device, just a template!

define host {

  name              ontvanger        ; The name of this host template
  use               generic-host      ; This template inherits other values from the generic-host template
  check_period          24x7          ; By default, Linux hosts are checked round the clock
  check_interval         5            ; Actively check the host every 5 minutes
  retry_interval         1            ; Schedule host check retries at 1 minute intervals
  max_check_attempts       10           ; Check each Linux host 10 times (max)
  check_command          check-dummy-alive    ; Default command to check Linux hosts
  notification_period       Once_a_day_morning        ; Linux admins hate to be woken up, so we only notify during the day
                              ; Note that the notification_period variable is being overridden from
                              ; the value that is inherited from the generic-host template!
  notification_interval      30           ; Resend notifications every 2 hours
  notification_options      d,u,r          ; Only send notifications for specific host states
  contact_groups         admins         ; Notifications get sent to the admins by default
  register            0            ; DON'T REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A REAL HOST, JUST A TEMPLATE!
  check_interval         1
  retry_interval         1
  check_period          24x7
  notification_interval      60
  first_notification_delay    0
}

Tot slot veranderen we het check command in de service definitie van de settop boxen. In mijn geval zijn die gedefinieerd in het configuratiebestand “tv_ontvanger.cfg”. Hieronder een voorbeeld van die service definitie

define service {
  use           generic-service
  host_name        slaapkamersettop.sydspost.nl
  service_description   Mac Address Ping
  check_command      check_mac_address!-M a4:98:13:6e:ed:de
}

Het resultaat ziet er dan zo uit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.